back

David Reboiro Jato

From 2004 to 2005 has been performing the following functions : Student,

Participation in Research LinesPublications

Order by year descendent
Order by


  • Title: Cálculo dun polígono que represente de forma óptima un conxunto de puntos e extensión para optimizar segmentación de imaxes
    Year: 2005
    Volumen: INX-117
    Type: Bachelor's Thesis
    Authors: David Reboiro JatoPartners

More about Laboratorio de Informática Aplicada
Laboratorio de Informática Aplicada